AntVision är ett konsult- och produktionsbolag som erbjuder…

 

Projektledning

Projektledning handlar om kommunikation och att leda människor. Ofta är det svårt att följa en standardmall för hur man ska göra. Det gäller att ha ett gott samarbete med beställare och ledningsgrupp och att skapa en bra mix av organisation och rutiner inom projektet. Målet är att projektmedlemmarna ska känna sig delaktiga och engagerade. Självklart finns det tillfällen då en projektledare måste ta obekväma beslut och peka med hela handen men den inneboende drivkraften i ett väl fungerande team är ändå alltid oöverträffad.

AntVision leder alla typer av IT-projekt från förstudie till dokumentation och tar ansvar för att projektmålen uppnås.

 

 

Upphandling

Att köpa ett affärssystem är en stor investering som innefattar både mycket pengar och tar lång tid i anspråk. Det kan äventyra hela verksamheten om det görs på fel sätt. Därför är det nödvändigt att ta vara på erfarenheter från andra företag och ett sätt att göra det är att anlita någon som gjort resan förut, någon som vet vilka fallgroparna är och kan se till att du undviker dem.

AntVision har den erfarenhet som krävs för att implementera ett affärssystem och undvika risker som så lätt kan stjälpa ett projekt.

 

 

Kravhantering

När nya funktioner ska byggas i ett IT-system är den största utmaningen att översätta diffusa önskemål till väl fungerande systemlösningar. Det krävs workshopar, funktionsskisser och prototyper innan ni har en fungerande lösning som kan ligga till grund för utvecklarnas arbete. Dessutom finns det alltid motstridiga önskemål från användarna som kräver kloka prioriteringar. Kravarbete är en balansgång mellan vidlyftiga önskningar och snäva budgetramar där kvaliteten inte får kompromissas bort.

AntVision har kravställt och byggt otaliga system och har den erfarenhet som krävs för att hjälpa er göra en avvägning mellan nytta och kostnader.

 

 

IT-förvaltning

Ett IT-system blir aldrig färdigt. När utveckling och installation av systemet är klart tar förvaltningen vid och systemets livscykel fortsätter. Då måste det finnas resurser och rutiner att hantera frågor, felrapporter och förbättringar. När omvärlden förändras måste även IT-systemen följa med i utvecklingen och anpassas till nya förutsättningar. Ett systematiskt förvaltningsarbete är nödvändigt för att ha kontroll på verksamheten och undvika att IT-avdelningen bara får "släcka bränder".

AntVision har infört förvaltningsrutiner hos företag så att även de om inte varit vana IT-användare kunna känna trygghet i arbetet.

 

 

IT-miljö

Oavsett vad som är företagets kärnverksamhet behövs det IT-system för att administrera och stötta medarbetarna. Vare sig man vill det eller inte så är IT-systemen nödvändiga och i viss mån kritiska för verksamheten. Därför är det klokt att göra en översyn av IT-miljön emellanåt så att den fungerar och är effektiv. Ni behöver regelbundet intervjua användare om hur väl IT-stödet fungerar och vad som skulle kunna effektiviseras. Ni behöver också se till att affärssystemet är rätt konfigurerat och säkerställa att det finns fungerande rutiner för att undvika fel i grunddata. Då kan ni känna er trygga med att kärnverksamheten inte störs av krånglande IT.

AntVision har färdiga rutiner för att göra en översyn av IT-systemen på bara några dagar så att ni snabbt kan sätta in åtgärder där det behövs.

 

bytaffarssystem.se är en webbplats för dig som ska byta eller uppdatera ditt affärssystem.

Kort om AntVision

AntVision startade 1998 med att utveckla system för styrning av varulager och intern logistik i industri- och handelsföretag. En viktig del av affärsidén har hela tiden varit kvalitetstänkandet, vilket ännu genomsyrar hela verksamheten. Idag bedriver vi huvudsakligen konsultverksamhet riktat mot ledningen i mindre och medelstora företag.

AntVision

Bankgränd 1

824 45 Hudiksvall