Kort om AntVision

AntVision startade 1998 med att utveckla system för styrning av varulager och intern logistik i industri- och handelsföretag. En viktig del av affärsidén har hela tiden varit kvalitetstänkandet, vilket ännu genomsyrar hela verksamheten. Idag bedriver vi huvudsakligen konsultverksamhet riktat mot ledningen i mindre och medelstora företag.